Sao Việt Chọn Watch World

MC Phan Anh
Á hậu Hoàng Oanh
Siêu mẫu Minh Triệu
Diễn viên Petey Majik
Rapper Tiến Đạt
Diễn viên Băng Châu & MC Thanh Mai

Hệ thống cửa hàng