“ Thương hiệu này sở hữu một danh tiếng sáng tạo, nghệ thuật, chất lượng cao cho đồng hồ. Movado, có nghĩa là "luôn luôn chuyển động" trong quốc tế ngữ, một tiêu đề thích hợp và nửa tiên tri cho một công ty có thể thiết lập một số mốc thời gian, bao gồm cả trường hợp đồng hồ đầu tiên được thiết kế để phù hợp với đường cong của cổ tay, chiều tự động với màn hình tháng, ngày. Museum có lẽ là thành tựu quan trọng nhất của Movado; Nhiều người đã coi tác phẩm này là một biểu tượng của chủ nghĩa hiện đại. ”

128 sản phẩm.

Sắp xếp theo: