- Kéo núm giữa của đồng hồ ra 2 nấc, vặn chỉnh kim giờ phút về đúng thời gian hiện tại.

- Đẩy núm giữa về vị trí ban đầu.