- Kéo núm giữa của đồng hồ ra 1 nấc, vặn nút giữa cho đến khi ngày hiện tại được hiển thị.

- Đẩy núm giữa về vị trí ban đầu.